piątek, 8 czerwca 2012

Słowniczek skrótów w mikrobiologii

AAF - mannozooporne fimbrie adhezyjne
AIEC - adherentno- inwazyjne pałeczki E. coli 
CDEC- pałeczki E. coli zdolne do odrywania komórek od podłoża, na którym rosną
CSD - choroba kociego pazura
DAEC- przylegające dyfuzyjnie pałeczki E. coli 

EAEC - enteroagregacyjne pałeczki E. coli 

EAST-1 - toksyna ciepłostała kodowana na plazmidzie
EIEC entroinwazyjne pałeczki E. coli 
EPEC- pałeczki E. coli 
ETEC- enterotoksynogenne pałeczki E. coli 
HACEK - grupa bakterii Gram (-) będąca florą fizjologiczną jamy ustnej, która może może być przyczyną infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Należą tu: Haemophilus parainfluenzae, H. aphrophilus, H. paraphrophilus, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella sp
HUS - zespół hemolityczno – mocznicowy 
Pet -  białko o właściwościach enterotoksyny
PTSAgs -toksyna pirogenna o właściwościach superantygenów (pyrogenic toxin superantigens)
RASFF - unijny System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach 
ShET1. - toksyna kodowana na plazmidzie
Spes - egzotoksyna pirogenna  wytwarzana przez GAS (streptococcal pyrogenic exotoxin)
STEC - werotoksyna wytwarzana przez E. coli
VTEC - enterokrwotoczne / werotoksyczne pałeczki E. coli 
WHO - Światowa Organizacja Zdrowia 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...