niedziela, 17 listopada 2013

Wirus brodawczaka ludzkiego HPV

Gmina Leżajsk ufundowała nastolatkom bezpłatne szczepienia ochronne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). W mediach pojawiły się informacje o szkodliwym działaniu szczepionki. Na łamach RMF FM ukazał się artykuł 'Chcieli szczepić córki. Przestraszył ich ksiądz'. 


Co warto wiedzieć na temat wirusa HPV?

Wirus HPV to typ ludzkiego wirusa brodawczaka (HPV, ang. human papillomavirus), który jest odpowiedzialny za rozwój inwazyjnego raka szyjki macicy (ICC, ang. invasive cervical cancer). Za to odkrycie Harald zur Hausen - niemiecki lekarz otrzymał w 2008 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny.
Większość zakażeń wirusem HPV jest nieszkodliwa. Na ogół przebiega bezobjawowo i ustępuje samoistnie w okresie roku, najpóźniej dwóch lat. Łatwo jednak się rozprzestrzenia, gdyż może być przenoszony na inną osobę nawet wtedy, gdy brak jest jakichkolwiek objawów, takich choćby jak brodawki (mięsiste zmiany rozrostowe w okolicy narządów moczowo-płciowych, bez cech nowotworowych).
Wirus brodawczaka może powodować także inne nowotwory złośliwe: jamy ustnej, głowy i szyi, a także prącia u mężczyzn oraz pochwy i sromu u kobiet. Rak odbytu częściej występuje u osób uprawiających seks analny. Z kolei ryzyko raka jamy ustnej, jak niedawno informował PAP, zwiększa częste uprawianie seksu oralnego.
W Polsce zarówno współczynnik zachorowalności jak i umieralności na raka szyjki macicy jest jednym z najwyższych w Europie. Na Podkarpaciu rocznie wykrywanych jest około 400 przypadków zachorowań na raka szyjki macicy. Szacuje się, że rocznie zakażonych wirusem HPV zostaje 5,5 mln osób w skali świata. Częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet. Z badań przeprowadzonych w USA, Brazylii i Meksyku wynika, że jest nim zakażony aż co drugi mężczyzna - informuje najnowszy "Lancet". 

Dotąd zidentyfikowano około 15 typów wirusa HPV, które traktuje się jako onkogenne. Spośród nich najczęściej występują HPV-16 oraz HPV-18, które odpowiadają za około 70% przypadków ICC na świecie. Trzecim pod względem częstości jest wirus HPV-45. Łącznie HPV-16, HPV-18 oraz HPV-45 są przyczyną 75% przypadków raka płaskonabłonkowego (SCC, ang. squamous-cell carcinoma) oraz 94% przypadków raka gruczołowego. 

- „Wirus HPV ma bardzo wysoki potencjał zakaźny. Do zakażenia wirusem HPV wystarczy kontakt z jednym partnerem i nawet prezerwatywa nie daje skutecznej ochrony, ponieważ skóra bezpośrednio wokół narządów płciowych również może go przenosić. Kobiety powinny zrozumieć, że wirus HPV jest powszechniejszy niż inne choroby przenoszone drogą płciową i stanowi realne zagrożenie dla ich zdrowia oraz życia” – przestrzega dr Małgorzata Rekosz, ginekolog z Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

- "Rak szyjki macicy jest jednym z niewielu nowotworów, któremu można tak skutecznie przeciwdziałać. Dzięki prostemu badaniu jakim jest cytologia, jesteśmy w stanie wykryć zmiany nowotworowe w stadium, gdzie wyleczalność kształtuje się na poziomie niemalże 100%. Dlatego śmierć każdej kobiety w powodu raka szyjki macicy tak bardzo boli" – powiedział dr Jerzy Giermek, onkolog, dyrektor Centralnego Ośrodka Koordynującego Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

Skuteczną formą prewencji zakażeń wirusem HPV, co skutkuje ochroną przed rakiem szyjki macicy, są szczepienia. 

W 18 krajach Unii Europejskiej wprowadzono szczepienia do kalendarza szczepień, a w 15 z nich koszty pokrywane są z budżetu państwa.
Światowe Stowarzyszenie Lekarzy, które w dniach 15-19 X 2013 r. obradowało w Brazylii, popiera rozwój i wsparcie finansowe programów prozdrowotnych mających na celu upowszechnienie szczepień przeciwko HPV. Podobnie Amerykański Komitet Doradczy ds. Profilaktyki Immunizacyjnej (ACIP) zaleca szczepienia przeciwko HPV osobom młodym zarówno kobietom, jak i mężczyznom w wieku od 11 do 26 lat. 

W Polsce zarejestrowano i dopuszczono do obrotu dwie szczepionki przeciwko HPV: Cervarix (HPV-16/18 z adiuwantem AS04) oraz Gardasil (HPV-6/11/16/18). Zabezpieczają przed onkogennymi serotypami wirusa HPV 16 i HPV 18.
Około 30% nowotworów szyjki macicy wywołują wirusy, których nie ma w szczepionkach. 
Opublikowana, najdłuższa do tej pory, obserwacja dotycząca utrzymywania się przeciwciał po podaniu zarejestrowanej szczepionki przeciw HPV wykazała, że w 9 lat po szczepieniu szczepionką dwuwalentną u wszystkich badanych kobiet poziom odpowiednich przeciwciał był co najmniej 10-krotnie wyższy, niż poziom przeciwciał występujący po naturalnym zakażeniu HPV.

Rutynowe szczepienie kobiet przeciwko HPV powinno mieć miejsce przed rozpoczęciem współżycia seksualnego, a tym samym przed pierwszym potencjalnym kontaktem z wirusem.
Szczepienie kobiet zarażonych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) szczepionką HPV-16/18 nie przyspiesza leczenia i nie powinno być w tym celu stosowane.


Literatura:
http://www.cdc.gov/std/hpv/stdfact-hpv.htm

http://pl.esculap.com/publication/129473/Krzy%C5%BCowa_skuteczno%C5%9B%C4%87_szczepionki_HPV-16/18_%E2%80%93_wyniki_badania_PATRICIA


http://pl.esculap.com/news/117812/W_2011_roku_Polki_wci%C4%85%C5%BC_nie_korzysta%C5%82y_z_bada%C5%84_cytologicznych

http://pl.esculap.com/news/115292/Co_drugi_m%C4%99%C5%BCczyzna_zara%C5%BCony_wirusem_brodawczaka_ludzkiego 

8 komentarzy:

 1. Szczepionka przeciw HPV – poznaj fakty?

  Bezpieczeństwo szczepionki przeciw HPV jest nieznane.
  Testy bezpieczeństwa szczepionki Gardasil przeciw HPV w grupie wiekowej poniżej 13 roku życia objęły tylko około 800 dziewczynek w wieku 11 – 12 lat. Do weryfikacji bezpieczeństwa w grupach wiekowych 15 – 23 lat używano związków aluminium lub innych szczepionek zamiast neutralnego “placebo”.

  Nie udowodniono skuteczności szczepionki wzapobieganiu rakowi szyjki macicy.
  Żadne badania kliniczne nie objęły okresu sięgającego czasu gdy nowotwór się pojawia (30 – 50 lat). Badania kliniczne z udziałem kobiet powyżej 26 roku życia wykazały skuteczne blokowanie infekcji HP, ale nie miało to wpływu na wystąpienie zmian II i III stopnia, ani raka szyjki macicy (na tej podstawie amerykańska agencja FDA odmówiła wydania rekomendacji dla tej szczepionki w grupach wiekowych powyżej 26 roku życia).

  Przyczyny epidemii raka szyjki macicy w Polsce.
  Nieskuteczność rządowego programu profilaktyki, zaniedbania regularnych badań profilaktycznych i własne wybory życiowe kobiet (palenie papierosów, duża liczba partnerów seksualnych, wczesna inicjacja seksualna).

  Publiczne środki utopione w niepewnych obietnicach przyszłej redukcji raka szyjki macicy.
  Powoduje to wypieranie innych istotnych działań profilaktycznych z budżetów lokalnych (np. wykrywanie i zapobieganie wadom rozwojowym dzieci we wczesnym stadium).

  Producent szczepionki przeciw HPV cieszy się złą sławą.
  Wszystkie dotychczasowe danena temat skuteczności i skutków ubocznych szczepionki przeciw HPV pochodzą tylko od producenta – firmy, która wielokrotnie zatajała fakty o skutkach ubocznych swoich preparatów, wielokrotnie manipulowała informacjami o skuteczności swoich produktów, wielokrotnie wypłacała gigantyczne odszkodowania za szkody wyrządzone pacjentom.

  W I Ę CE J I N F O R M A C J I: http://szczepieniahpv.wordpress.com

  Przebycie szczepienia nie zmienia niczego w profilaktyce - kobieta itak nadal musi regularnie chodzić do ginekologa i wykonywać badaniacytologiczne żeby na czas zapobiec rakowi.

  Przeczytaj uważnie zanim podpiszesz! Oświadczenie rodzica w Poznaniu:
  „Jednocześnie, w przypadku przerwania cyklu szczepień (trzy dawki podane w ciągu sześciu miesięcy) zobowiązuję się do pokrycia pełnych kosztów szczepienia, którymi obciąży mnie Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.”) A gdzie zastrzeżenie o przerwaniu cyklu szczepień z uwagi na realne niepożądane reakcje poszczepienne? Dlaczego odpowiedzialność za nie zostanie zrzucona na rodziców?
  Informacje z ulotki szczepionki Cevarix
  Czas utrzymywania się ochrony zapewnianej przez szczepionkę przed wirusem HPV jest nieznany. Szczepionka zawiera związek aluminium (możliwa kumulacja w organizmie). W czasie badań klinicznych obserwacja pod kątem zdarzeń niepożądanych była prowadzona tylko przez 30 dni po każdym wstrzyknięciu.
  Ponieważ podane poniżej działania niepożądane pochodzą ze spontanicznych zgłoszeń, nie jest możliwa rzetelna ocena częstości ich występowania.
  Działania niepożądane:
  Limfadenopatia, zaburzenia krwi i układu chłonnego: reakcje alergiczne (w tym reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne), obrzęk naczynioruchowy, utrata przytomności lub wazowagalna odpowiedź na szczepienie, której czasami mogą towarzyszyć ruchy toniczno-kloniczne, zakażenie górnych dróg oddechowych, ból głowy, zawroty głowy, dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, w tym nudności, wymioty,biegunka i ból brzucha, swędzenie/świąd, wysypka, pokrzywka, bóle mięśniowe, bóle stawowe, reakcje w miejscu podania w tym ból, zaczerwienienie, obrzęk;zmęczenie, gorączka (≥38°C), inne reakcje w miejscu podania takie jak stwardnienie, miejscowe parestezje.
  BEZPIECZEŃSTWO, SKUTECZNOŚĆ I RYZYKO SĄ NIEZNANE.
  BILANS KORZYŚCI I RYZYKA JEST NIEMOŻLIWY DO USTALENIA.

  OdpowiedzUsuń
 2. 1) Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego a pierwotna niewydolność jajników: Kolejny aspekt autoimmunizacyjnego / zapalnego zespołu indukowanego przez adiuwanty.
  "Wszystkie trzy pacjentki wykazały wtórny brak miesiączki po szczepieniach HPV, która nie zostaje przywrócona po leczeniu terapią hormonalną.Serologiczna ocena wykazała niski poziom estradiolu i wzrost FSH i LH, w dwóch przypadkach wykryto konkretne auto-przeciwciała (przeciw jajnikom i przeciw tarczycy), co sugeruje, że szczepionki HPV wywołały odpowiedź autoimmunologiczną."
  "Mamy udokumentowane dowody potencjału szczepionki przeciwko wirusowi HPV do wywołania choroby autoimmunologicznej. Rosnąca liczba podobnych raportów łączących szczepionkę HPV z procesami autoimmunizacji oraz niepewność długoterminowych korzyści klinicznych szczepionki HPV są kwestią zdrowia publicznego, które wymaga dalszego rygorystycznego dochodzenia." http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23902317

  2) Dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były główny inspektor sanitarny i wiceminister zdrowia, wypowiada się na temat szczepionki przeciwko HPV. http://www.youtube.com/watch?v=DTObIyg-qoQ

  3) Maria Szczawińska, Iwona Rawicka, Marek Ślusarski - zarząd ogólnopolskiej sekcji ginekologiczno-położniczej Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich "Ogólnopolska konferencja katolickich ginekologów i położników w WSKSiM", 13.03.2010 r. http://www.radiomaryja.pl/multimedia/ogolnopolska-konferencja-katolickich-ginekologow-i-poloznikow-w-wsksim/

  4) Dr Urszula Krupa - polska polityk, lekarz anestezjolog, nauczyciel akademicki, dziennikarka, posłanka na Sejm IV kadencji, od 2004 deputowana do Parlamentu Europejskiego o szczepieniach przeciw HPV: .http://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-lekarskie-szczepienia-przeciwko-hpv/
  http://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-lekarskie-rak-szyjki-macicy/

  OdpowiedzUsuń
 3. Super ciekawe. Biologia w szkole jest do bani, a tu... wszystko jasn o izrozumiale.
  Pozdrawiam i zapraszam do mnie.
  Follow me :)

  OdpowiedzUsuń
 4. Dlaczego w Polsce nie wprowadzą darmowych szczepionek? W Niemczech za darmo są od wielu lat.

  OdpowiedzUsuń
 5. Niektóre miasta w Polsce fundują takie szczepionki

  OdpowiedzUsuń
 6. Rak szyjki macicy, wywoływany często przez właśnie wirusa HPV to śmiertelne zagrożenie. Warto zastosować odpowiednią profilaktykę, czyli szczepionki i raz na jakiś czas wykonać test hpv, dzięki któremu można wykluczyć obecność wirusa.

  OdpowiedzUsuń
 7. To smutne, że tak ciężkie choroby nie są w Polsce refundowane, a leczenie kosztuje ogromną ilość pieniędzy. Zdrowie w cenie.....Moja znajoma ostatnio, żeby kupić leki dla chorej matki musiała wziąć pożyczkę jaką jestszybka chwilówka Dużo ryzykowała, ale ja bym zrobiła to samo.

  OdpowiedzUsuń
 8. Ja nie potrafię zrozumieć dlaczego to jest tak bardzo bagatelizowany temat w dzisiejszych czasach. Przecież hpv badanie jest tanie i ogólnodostępne! A w porę wykryty wirus może siać wiele mniej złego! Powinno byc to bardziej rozpowszechnione.

  OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...